ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม 2567 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) 1 - 7 กรกฎาคม 2567
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเดือนกรกฎาคม 2567 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
ตารางปฏิบัติธรรมปี 2567 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพฯ
วิปัสสนาจารย์ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน)
😇 ร่วมทำบุญสนับสนุนการปฏิบัติธรรมได้ที่

ธนาคาร : กสิกรไทย สาขายานนาวา
ชื่อบัญชี : วัดบรมสถล (กองทุนวิปัสสนา)
เลขบัญชี : 039-1-20281-8

👉 เบอร์ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล

02-211-5149 หรือ 081-555-4009

👉 เบอร์ติดต่อสำนักงานวัดบรมสถล 
02-212-5688

👉 เบอร์ติดต่อตั้งศพบำเพ็ญกุศล
089-766-0916 ขอเชิญร่วมบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ดำ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
ขอเชิญร่วมทำบุญโต๊ะและเก้าอี้เพื่อใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
ขอเชิญร่วมทำบุญน้ำมันเผาศพ ผ้าห่อศพ สงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการปฏิบัติธรรม

image

image
วีดีโอการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน)
เชิญรับชมวีดีโอแนะนำการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพฯ
image
ขอเชิญร่วมทำบุญกองทุนต่างๆ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล(วัดดอน)"

"กองทุนบุญถาวร" เพื่อสนับสนุนอาหาร น้ำปานะ ค่าน้ำ ค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อสนับสนุนงานบุญปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image

"กองทุนบุญรักษา" เพื่อดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่อาพาธ แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมที่ป่วยไข้ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image

"กองทุนบุญกำเนิด" เสริมชะตาวันเกิดให้ชีวิตสดใส เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image

"กองทุนบุญศึกษา" สำหรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image
ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนา
เชิญคลิกที่นี่Innocent เพื่อชมภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วย

1. ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของนิบาตชาดกจำนวน 547 เรื่อง
2. ภาพยนตร์การ์ตูน Animation พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายเรื่องพุทธศาสดา(ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)


ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร(ผู้รวบรวมและจัดทำ)ที่ได้เผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน


แผนที่วัดบรมสถล (วัดดอน)
 • imageimage
การฝึกสมาธิเบื้องต้นและประโยชน์จากการฝึกสมาธิ
image 
ระเบียบการปฎิบัติธรรมที่วัดดอน - 12 ก.พ.54 18:41 (27259)
ผู้เข้าอบรมต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนัก ณ สำนักงานวิปัสสนาและลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้โดยแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้เข้าอบรมต้องไม่วิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติให้โทษทุกชนิด ผู้เข้าอบรมต้องนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง.. อ่านต่อ..

ความเป็นมาของการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอน - 31 ก.ค.52 17:16 (24961)
ความเป็นมาของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดบรมสถลหรือวัดดอน ในอดีต วัดบรมสถล(วัดดอน) โดยมี พระพรหมโมลี (วิลาศญาณ วโร ป.ธ.9) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งยังได้อุทิศแรงกายแรงใจ ได้มาวางรากฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) ตลอดจนได้รจนาหนังสือทางธรรมะด้านการป.. อ่านต่อ..

ประวัติเจ้าอาวาสวัดดอน - 30 ก.ค.52 23:23 (32767)
สมภารเจ้าวัด สมภารเจ้าวัดนี้ เดิมทีมีแต่พระทวายที่เป็นสงฆ์อาวุโสผู้ใหญ่ ทำหน้าที่ปกครองดูแล โดยมีวัตรปฏิบัติตามธรรมเนียมพระทวาย สืบเชื้อสายกันเรื่อยมา เป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่สามารถจักค้นหาประวัติให้แน่ชัดลงไปว่าสมภารเจ้าวัดทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่พระยาทวายเป็นมรรคนายกสร้างวัดนี้คือใครบ้าง .. อ่านต่อ..

สรุป - 13 มิ.ย.52 14:18 (22209)
สรุป การฝึกสมาธิก็คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในจิตใจ ถ้าหากคนเราฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวันควบคู่ไปกับการเรียน การทำงาน การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เล่นกีฬาแล้ว ความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ ที่วางไว้ ก็จะบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแน่นอน หากขาดสมาธิทำอ.. อ่านต่อ..

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:17 (22664)
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ โดยสรุป พอจะประมวลประโยชน์ของสมาธิได้ดังนี้ ก. ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนา ประโยชน์ที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด อันได้แก่ ความหลุดพ้นจากกิเลสแล.. อ่านต่อ..

ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร วิธีเจริญสมาธิ
ใครควรปฏิบัติสมาธิ ความหมายของสมาธิ
บทนำ สัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์จริงหรือ
ประวัติการกินเจเดือนเก้าจีน อานิสงส์ของการไม่กินเนื้อสัตว์
หลักธรรมในการกินเจ คุณประโยชน์จากการกินเจ
บทความยังมีอีก เชิญคลิ๊ก !    

คำถามจากกระดานถามตอบ มาใหม่ ...
 • 0076 เหตุที่มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 29 เม.ย.65 20:12 [0]
 • 0061 แบกหนัก ปล่อยเบา--หลวงพ่อชา สุภัทโท -- 21 ส.ค.60 14:04 [4]
 • 0060 ทำบุญวันพระ 17 มิ.ย.60 06:06 [2]
 • 0058 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช_5 กรกฎาคม 2521 15 ม.ค.60 19:25 [3]
 • 0057 เร่งทำความดี ขณะที่ยังทำได้ 10 ต.ค.59 22:25 [7]
 • 0056 นิพพานก็มีอยู่.... 28 ส.ค.59 21:57 [4]
 • 0055 ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบนั้นก็ยังมีเวลาปฏิบัติธรรม 21 ส.ค.59 21:13 [5]
 • 0054 ต้องการไปปฏิบัติธรรมที่กรุงเทพ 15 ส.ค.59 19:52 [4]
 • 0052 ประวัติเจ้าอาวาสวัดดอน 4 ส.ค.59 07:02 [6]
 • 0051 การปฏิบัติธรรมคืออะไรครับ 31 ก.ค.59 22:20 [3]


 • © Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.