ความเป็นมาของการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอน

31 ก.ค.52 17:16 น. ผู้ชมจำนวน 24653

ความเป็นมาของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดบรมสถลหรือวัดดอน

ในอดีต วัดบรมสถล(วัดดอน) โดยมี พระพรหมโมลี (วิลาศญาณ วโร ป.ธ.9) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งยังได้อุทิศแรงกายแรงใจ ได้มาวางรากฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) ตลอดจนได้รจนาหนังสือทางธรรมะด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไว้หลายเล่ม อาทิเช่น เรื่องกรรมทีปนี ภูมิวิลาสินี และวิมุตติรัตนมาลี เป็นต้น

ซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมเสริมด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งปริยัติและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่วัดบรมสถลหรือวัดดอน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 16 โดยการอนุมัติของมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2549 คณะสงฆ์โดยการนำของเจ้าอาวาส ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี โดยในปี พ.ศ.2551 ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาถึง 4 เดือนซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก คณะสงฆ์วัดบรมสถลหรือวัดดอน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ว่าวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้นทุกเดือน

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวิปัสสนาวัดบรมสถล(วัดดอน) โทร.081-555-4009 ,02-211-5149

หัวข้ออื่นๆ

ความเป็นมาของการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอนระเบียบการปฎิบัติธรรมที่วัดดอน

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.