สืบค้น 22 รายการ

ความหมายดาวและปัจจัยต่างๆ - 25 ก.พ.50 14:03
ความหมายของดาว และปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์ จุดเมษ ( Aries Point) อักษรย่อที่ใช้ Ar บุคคลทั่วไป, ประชาชนโลก, มวลชน, ประเทศ, เมือง ความหมายทั่วไป ถนนหนทาง บุคคลที่เรามีกิจ ธุระหรือวิสาสะด้วยเป็นการชั่วคราว แต่มิได้ทำความรู้จักกัน อิทธิพลของโลกที่มีต่อบุคคล เมอริเดียน ( M.. อ่านต่อ..

ประวัติ วัดบรมสถล(วัดดอน) - 9 มิ.ย.52 11:27
วัดดอน เป็นวัดโบราณสร้างมานาน ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปรากฏความตามหลักฐานดั้งเดิมว่า มังจันจ่าพระยาทวาย เป็นผู้มีศรัทธาสร้างขึ้น ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวทวายในสมัยนั้น มังจันจ่าผู้เป็นหัวหน้าสร้างวัดนี้ เดิมทีเป็นขุนนางแห่งพ.. อ่านต่อ..

พลังแห่งสมาธิ - 13 มิ.ย.52 13:43
หมอหลายคนยอมรับว่า การฝึกสมาธิไม่เพียงแต่ช่วยคลายเครียด แต่ยังช่วยให้รับมือกับโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่น โรคหัวใจ ได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ควบคุมอาการปวดศีรษะไมเกรน ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง หรือต่อสู้กับมะเร็งบำบัดได้ดีกว่าเดิม ผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ยังพบว่าสมาธิได้ประโยชน์กับชีวิตใน.. อ่านต่อ..

สติมาปัญญาเกิด - 13 มิ.ย.52 13:50
สติมาปัญญาเกิดพระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต) สติทำให้เกิดสมาธิ และสมาธิทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่มีสมาธิเป็นฐานนั้นจะมีพลังมากมีอานิสงส์มาก พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เพราะปัญญา แต่กว่าจะตรัสรู้ได้ พระพุทธเจ้าต้องเจริญสติบำเพ็ญสมาธิ เพราะฉะนั้นฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่าใจลอย ใจต้องอยู่กับเรื่อง.. อ่านต่อ..

ความหมายของคำว่า “เจ” - 13 มิ.ย.52 13:55
คำว่า “เจ” ในภาษาจีนมีความหมายทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่า “อุโบสถ” คำว่า “กินเจ” ตามความหมายที่แท้จริงคือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน ดังเช่นที่ชาวพุทธในประเทศไทยถือ “อุโบสถศีล” หรือ “รักษาศีล ๘” จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธฝ่ายมหายานไม่กินเนื้อสัตว์.. อ่านต่อ..

ประวัติการกินเจเดือนเก้าจีน - 13 มิ.ย.52 14:00
ประวัติการกินเจเดือนเก้าจีน (เก้าอ๊วงเจ) พิธีการกินเจเดือนเก้า หรือ เทศกาลกินเจ กำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามปฏิทินจีนทุกปี รวม ๙ วัน ๙ คืน ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอรรถาอธิบายว่า “เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล ๗ พระองค์ และพร.. อ่านต่อ..

ข้อควรปฏิบัติในการกินเจ - 13 มิ.ย.52 13:57
ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารเจ ๑. พืชผักและผลไม้ เป็นของคู่กันเสมอ นอกจากผักสด ๆ ที่นำมาปรุงเป็นอาหารแล้ว คนกินเจจำเป็นต้องรับประทานผลไม้สด ๆ หลังอาหารทุกมื้ออย่างสม่ำเสมอ การเลือกซื้อผักผลไม้เพื่อนำมาปรุงและ การบริโภคในแต่ละวัน ควรจัดให้ได้ครบตามสีของธาตุทั้ง ๕ ดังนี้สีแดง (แดง, ส้ม, แสด, ชมพู).. อ่านต่อ..

คุณประโยชน์จากการกินเจ - 13 มิ.ย.52 13:57
คุณประโยชน์จากการรับประทานอาหารเจ การรับประทานอาหารเจ ให้ผลต่อร่างกายดังนี้๑. ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกได้หมด ทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ภายใน สารอาหารที่มีคุณค่าในพืชผักสดผลไม้ ช่วยให้ระบบขับถ่ายและการย่อยเป็นปกติ ๒. เมื่อรับประทานอาหารเจเป็นประจำ โลหิตจะถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อย ๆ เซลล์ต่าง ๆ ข.. อ่านต่อ..

หลักธรรมในการกินเจ - 13 มิ.ย.52 13:58
ในทัศนะของคนกินเจ การกินที่ทำให้ชีวิตผู้อื่นต้องเดือดร้อนล้มตายนั้น “มันมากเกินไป” ทั้ง ๆ ที่มนุษย์กินแต่อาหารพืชผักก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ คนกินเจไม่กินเนื้อ ไม่ใช่เพราะรังเกียจหรือหวาดกลัวโรคภัยจากสัตว์ แต่เป็นเพราะต่างพากันสะดุ้งสะเทือนที่ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญจากสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีคนกินเจคนไหน ท.. อ่านต่อ..

อานิสงส์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ - 13 มิ.ย.52 13:59
อานิสงส์ ๑๐ ข้อ ของการไม่กินเนื้อสัตว์ อานิสงส์ขั้นต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ คือจะทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องตายด้วยปืนผาหน้าไม้ คมหอกคมดาบ ไม่ตายด้วยเหตุการณ์อันน่าสยดสยองหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งยังสามารถตัดกรรมในเรื่องการฆ่า และยุติการจองเวรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยองค.. อ่านต่อ..

สัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์จริงหรือ - 13 มิ.ย.52 14:01
สัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์จริงหรือ? ปัจจุบันการแพทย์และนักวิชาการสมัยใหม่ได้พบข้อพิสูจน์มากมาย ยืนยันว่า “เนื้อสัตว์ไม่ใช่อาหารของมนุษย์” และ “มนุษย์ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อโดยธรรมชาติ” (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “อาหารธรรมชาติ” โดย ศิริชัย ค้าดี)ธรรมชาติไม่ได้สร้างสัตว์มาเพื่อเป็นอาห.. อ่านต่อ..

บทนำ - 13 มิ.ย.52 14:08
สมาธิกับการดำรงชีวิตประจำวัน โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ วัดบรมสถล(วัดดอน) สาทร กรุงเทพมหานคร บทนำ ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ส่วนมากต่างเน้นถึงความสำคัญของสมาธิในฐานะเป็นหนทางไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งจิต การศึกษาในพระพุทธศาสนามีหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้ภิกษุศึกษาปฏิบั.. อ่านต่อ..

ความหมายของสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:10
ความหมายของสมาธิ คำว่า “สมาธิ” ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Concentration เป็นศัพท์ที่สำคัญที่สุดในบรรดาศัพท์เฉพาะทั้งหลาย ยิ่งกว่านั้นยังเป็นศัพท์ดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาด้วยพระองค์เอง เพราะศัพท์นี้ปรากฏในปฐมเทศนาของพระองค์ ทรงใช้ในความหมายของ “สัมมาสมาธิ” ศัพท์ว่า ”สมาธิ”.. อ่านต่อ..

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:17
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ โดยสรุป พอจะประมวลประโยชน์ของสมาธิได้ดังนี้ ก. ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนา ประโยชน์ที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด อันได้แก่ ความหลุดพ้นจากกิเลสแล.. อ่านต่อ..

ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร - 13 มิ.ย.52 14:16
ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร ถ้ามีคนถามท่านว่า ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร? ก็สามารถตอบได้เลยว่า การฝึกสมาธิในแบบของพระพุทธศาสนา ก็คือ “การฝึกให้มีสติอยู่กับตัว” และอีกอย่างหนึ่งก็คือ “การฝึกความคิดให้มีระเบียบ” เมื่อต้องการจะคิดเรื่องไหนก็มีแต่เรื่องนั้น ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรก อย่าง.. อ่านต่อ..

วิธีเจริญสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:15
วิธีเจริญสมาธิ ดังได้กล่าวแล้วว่า ผู้ฝึกสมาธิอาจใช้สมาธิเพียงขั้นต้น ที่เรียกว่า ขณิกสมาธิ เป็นการเริ่มต้นด้วยสมาธิที่ยังอ่อน ก็เหมือนคนเดินทางที่มีกำลังน้อยไม่เข้มแข็ง ทำให้มีความพร้อมในการเดินทางน้อยลง ดังนั้น จึงเกิดความนิยมที่จะฝึกอบรมเน้นหนักด้านสมาธิให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนไม่ม.. อ่านต่อ..

ใครควรปฏิบัติสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:11
ใครควรปฏิบัติสมาธิ การฝึกสมาธินั้นทำได้ทุกระดับคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะฝึกแล้วจะได้รับประโยชน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ระดับขั้นของสมาธิก็ต้องแตกต่างกันออกไป คือ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง ขั้นสูงสุด คนที่จะฝึกสมาธิได้ง่าย จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูงจงนึกถึงหลักที่พระพุทธเจ้าได้ต.. อ่านต่อ..

สรุป - 13 มิ.ย.52 14:18
สรุป การฝึกสมาธิก็คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในจิตใจ ถ้าหากคนเราฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวันควบคู่ไปกับการเรียน การทำงาน การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เล่นกีฬาแล้ว ความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ ที่วางไว้ ก็จะบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแน่นอน หากขาดสมาธิทำอ.. อ่านต่อ..

ประวัติเจ้าอาวาสวัดดอน - 30 ก.ค.52 23:23
สมภารเจ้าวัด สมภารเจ้าวัดนี้ เดิมทีมีแต่พระทวายที่เป็นสงฆ์อาวุโสผู้ใหญ่ ทำหน้าที่ปกครองดูแล โดยมีวัตรปฏิบัติตามธรรมเนียมพระทวาย สืบเชื้อสายกันเรื่อยมา เป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่สามารถจักค้นหาประวัติให้แน่ชัดลงไปว่าสมภารเจ้าวัดทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่พระยาทวายเป็นมรรคนายกสร้างวัดนี้คือใครบ้าง .. อ่านต่อ..

ความเป็นมาของการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอน - 31 ก.ค.52 17:16
ความเป็นมาของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดบรมสถลหรือวัดดอน ในอดีต วัดบรมสถล(วัดดอน) โดยมี พระพรหมโมลี (วิลาศญาณ วโร ป.ธ.9) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งยังได้อุทิศแรงกายแรงใจ ได้มาวางรากฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) ตลอดจนได้รจนาหนังสือทางธรรมะด้านการป.. อ่านต่อ..


© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.