ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร

13 มิ.ย.52 14:16 น. ผู้ชมจำนวน 18859

ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร

          ถ้ามีคนถามท่านว่า ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร?   ก็สามารถตอบได้เลยว่า การฝึกสมาธิในแบบของพระพุทธศาสนา  ก็คือ  “การฝึกให้มีสติอยู่กับตัว”  และอีกอย่างหนึ่งก็คือ  “การฝึกความคิดให้มีระเบียบ”  เมื่อต้องการจะคิดเรื่องไหนก็มีแต่เรื่องนั้น  ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรก    อย่างที่ภาษาทางตะวันตกเรียกว่า  มีสมองเป็นลิ้นชัก   เมื่อต้องการจะคิดเรื่องไหน  ก็ชักลิ้นชักเรื่องนั้นออกมา  การฝึกความคิดให้มีระเบียบเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนัก  ถ้าหากว่าเรื่องที่กำลังคิดอยู่นั้น  ไม่เป็นที่ดึงดูดแก่จิตใจอย่างเพียงพอ  เรื่องที่จะนำมาคิดในขณะที่อยู่ในสมาธิ  จะต้องเป็นเรื่องทำให้เกิดความสบายใจ  จึงจะดึงดูดจิตใจไว้ได้  และถ้าหากยิ่งเข้าใจยิ่งคิดยิ่งสบายใจ  ก็ยิ่งจะดึงดูดจิตใจมากขึ้น  การฝึกสมาธิเป็นการฝึกความคิดให้มีระเบียบ  อย่าลืมว่า  ผู้ที่จะมีความคิดเป็นระเบียบจะต้องมีสติกำกับอยู่ทุกขณะ  ถ้าหากคนไหนสะสมวิบากของความฟุ้งซ่านไว้มากจะสังเกตได้ในเวลาพูด  หรือในเวลาทำอะไรก็ตามจะเห็นได้ชัดว่า  เป็นคนทำอะไรเรื่อยเปื่อย  ไม่มีระเบียบไม่มีจุดหมายแน่นอน  ในเมื่อภายนอกเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าภายในความคิดของเขาจะเป็นอย่างไร  อีกประการหนึ่งการฝึกสมาธิเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น  เหมือนเราออกกำลังกายทุกวันร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นทุกวัน  ในทำนองเดียวกัน  การฝึกสมาธิก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำทุกวันเหมือนกัน  เพราะถ้าคนไหนไม่หมั่นฝึกสมาธิเสมอ  วิบากของความฟุ้งซ่านก็จะเกิดขึ้นเสมอ  และมากขึ้นโดยลำดับ  คนทุกวันนี้เป็นโรคนอนไม่หลับกันมาก  แม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในวัยซึ่งไม่ควรจะเป็นก็เป็น  การนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่โรคประสาทและโรคอื่น ๆ ได้อีกหลายอย่าง  เพราะฉะนั้น  จึงเป็นความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ที่จะต้องฝึกสมาธิไว้เสมอ  ถ้าหากไม่ต้องการจะเป็นโรคประสาท  และเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพให้แก่สมองไม่ต้องปวดหัวคิดมากในเรื่องไม่เป็นเรื่อง  เพราะคนที่มีสมาธินั้นย่อมไม่ฟุ้งซ่านคิดในเรื่องไม่เกิดประโยชน์ทำให้เสียเวลาเปล่า ๆ บ้างคิดมากก็อาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธินอกจากจะเป็นการฝึกสติให้อยู่กับตัวแล้วก็เป็นการฝึกความคิดให้เป็นระเบียบ   ส่งเสริมสุขภาพจิต  และยังเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพทางสมองด้วย  นี่คือสิ่งที่คิดว่าเราได้จากการฝึกสมาธิ


หัวข้ออื่นๆ

บทนำความหมายของสมาธิประโยชน์ของการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไรวิธีเจริญสมาธิใครควรปฏิบัติสมาธิสรุป

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.