งดกิจกรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการปฏิบัติธรรม

image

image
วีดีโอการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน)
เชิญรับชมวีดีโอแนะนำการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพฯ
image
ขอเชิญร่วมทำบุญกองทุนต่างๆ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล(วัดดอน)"

"กองทุนบุญถาวร" เพื่อสนับสนุนอาหาร น้ำปานะ ค่าน้ำ ค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อสนับสนุนงานบุญปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image

"กองทุนบุญรักษา" เพื่อดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่อาพาธ แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมที่ป่วยไข้ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image

"กองทุนบุญกำเนิด" เสริมชะตาวันเกิดให้ชีวิตสดใส เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image

"กองทุนบุญศึกษา" สำหรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image
ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนา
เชิญคลิกที่นี่Innocent เพื่อชมภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วย

1. ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของนิบาตชาดกจำนวน 547 เรื่อง
2. ภาพยนตร์การ์ตูน Animation พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายเรื่องพุทธศาสดา(ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)


ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร(ผู้รวบรวมและจัดทำ)ที่ได้เผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน


แผนที่วัดบรมสถล (วัดดอน)
 • imageimage
การฝึกสมาธิเบื้องต้นและประโยชน์จากการฝึกสมาธิ
image 
ช่องทางรับข่าวสารจากวิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน)
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน) สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 16
ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมเสริมบุญบารมีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4
ทุกวันที่ 1-7 ของทุกเดือน/ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน
 
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงานบุญปฏิบัติธรรม
สอบถามรายละเอียดและร่วมบุญได้ที่
โทรศัพท์ : 02-211-5149, 081-555-4009
www.watdon.net
 
มหากุศลกิจกรรมฝึกสติ เรียนรู้สภาวะภายในตน
ระเบียบการปฎิบัติธรรมที่วัดดอน - 12 ก.พ.54 18:41 (13396)
ผู้เข้าอบรมต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนัก ณ สำนักงานวิปัสสนาและลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้โดยแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้เข้าอบรมต้องไม่วิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติให้โทษทุกชนิด ผู้เข้าอบรมต้องนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง.. อ่านต่อ..

FM 91.75 สถานีวิทยุธรรมะ - 13 ส.ค.52 22:49 (10045)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายธรรมะ และสาระน่ารู้ ได้ทางสถานีวิทยุชุมชน FM 91.75 โดย คณาจารย์วัดบรมสถล (วัดดอน) ยานาวา อาทิ - พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ - พระมหาพายัพ วุฑฺฒิญาโณ - พระพิเษฐ สุนทโล - พระบรรยาย นนฺทิโย - พระวิรัต นายโก - พระมหาสำเริง สมจิตโต วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา ๑๗.๐.. อ่านต่อ..

ความเป็นมาของการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอน - 31 ก.ค.52 17:16 (11475)
ความเป็นมาของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดบรมสถลหรือวัดดอน ในอดีต วัดบรมสถล(วัดดอน) โดยมี พระพรหมโมลี (วิลาศญาณ วโร ป.ธ.9) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งยังได้อุทิศแรงกายแรงใจ ได้มาวางรากฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) ตลอดจนได้รจนาหนังสือทางธรรมะด้านการป.. อ่านต่อ..

ประวัติเจ้าอาวาสวัดดอน - 30 ก.ค.52 23:23 (17256)
สมภารเจ้าวัด สมภารเจ้าวัดนี้ เดิมทีมีแต่พระทวายที่เป็นสงฆ์อาวุโสผู้ใหญ่ ทำหน้าที่ปกครองดูแล โดยมีวัตรปฏิบัติตามธรรมเนียมพระทวาย สืบเชื้อสายกันเรื่อยมา เป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่สามารถจักค้นหาประวัติให้แน่ชัดลงไปว่าสมภารเจ้าวัดทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่พระยาทวายเป็นมรรคนายกสร้างวัดนี้คือใครบ้าง .. อ่านต่อ..

สรุป - 13 มิ.ย.52 14:18 (10129)
สรุป การฝึกสมาธิก็คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในจิตใจ ถ้าหากคนเราฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวันควบคู่ไปกับการเรียน การทำงาน การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เล่นกีฬาแล้ว ความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ ที่วางไว้ ก็จะบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแน่นอน หากขาดสมาธิทำอ.. อ่านต่อ..

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร
วิธีเจริญสมาธิ ใครควรปฏิบัติสมาธิ
ความหมายของสมาธิ บทนำ
สัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์จริงหรือ ประวัติการกินเจเดือนเก้าจีน
อานิสงส์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ หลักธรรมในการกินเจ
บทความยังมีอีก เชิญคลิ๊ก !    

คำถามจากกระดานถามตอบ มาใหม่ ...
 • 0074 sNrtktwjZVEl 19 พ.ย.64 14:41 [0]
 • 0073 WfxLusPaiesUyCSlBpZ 19 พ.ย.64 14:41 [0]
 • 0072 mwCgAKaOKvCvv 4 ต.ค.64 05:14 [0]
 • 0071 CTtjxRFmuxlReijP 3 ก.ย.64 10:15 [0]
 • 0070 iJzWqHIIgSvKDnc 4 ส.ค.64 17:07 [0]
 • 0069 tjuKxACPfxbupCXicRq 29 ก.ค.64 00:16 [0]
 • 0068 hOUcRzoyYJnUO 29 มิ.ย.64 17:06 [0]
 • 0067 GWdnRHXnwfhi 13 พ.ค.64 02:28 [0]
 • 0066 EskQOOdmMaUCs 23 เม.ย.64 19:12 [0]
 • 0065 BaJNQLgRQiQRkpbjM 23 เม.ย.64 12:52 [0]


 • © Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.