ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนา

เชิญคลิกที่นี่ เพื่อชมภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วย

1. ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของนิบาตชาดกจำนวน 547 เรื่อง
2. ภาพยนตร์การ์ตูน Animation พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายเรื่องพุทธศาสดา(ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)


ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร(ผู้รวบรวมและจัดทำ)ที่ได้เผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน


ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) เดือนมิถุนายน 2561
ตารางปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) ประจำปี 2561 (ครึ่งปีหลัง)
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการปฏิบัติธรรม

image

image
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน)
เชิญรับชมวีดีโอแนะนำการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพฯ
คอร์สปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน (เช้าไป-เย็นกลับ)
ช่องทางรับข่าวสารจากวิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (วัดดอน)
รายละเอียดเพิ่มเติม


image
การฝึกสมาธิเบื้องต้นและประโยชน์จากการฝึกสมาธิ
image 
ขอเชิญร่วมทำบุญกองทุนต่างๆ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล(วัดดอน)
"กองทุนบุญรักษา" เพื่อดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่อาพาธ แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมที่ป่วยไข้ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image

"กองทุนบุญถาวร"
เพื่อสนับสนุนอาหาร น้ำปานะ ค่าน้ำ ค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อสนับสนุนงานบุญปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image

"กองทุนบุญกำเนิด"
เสริมชะตาวันเกิดให้ชีวิตสดใส เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image
 
"กองทุนบุญศึกษา" สำหรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

image
  อานิสงส์แห่งการสร้างวิหารปฏิบัติธรรม 9 ประการ

อานิสงส์แห่งการสร้างวิหารปฏิบัติธรรม 9 ประการ

 อานิสงส์ในชาตินี้เพื่อตนเอง
1. ทำให้จิตใจเยือกเย็น ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา       

2. มีเพื่อนดี มีบริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้า ธุรกิจมั่นคง

3.ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล มีความอุดมร่มเย็นเป็นสุข

4.พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง

 อานิสงส์เพื่อคนอื่น
5. ได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฎฎะสงสาร ก้าวถึงฝั่งพระนิพพาน

6. ได้ให้ธรรมทาน และให้อโหสิกรรม

 อานิสงส์ในภพหน้า
7. มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบาก

8. มีสุคติโลกสวรรค์ในเบื้องหน้าแน่นอน

9. เลื่อนชั้นจิต ได้ภพภูมิที่ดียิ่งๆขึ้นไป

ขอเชิญร่วมทนุบำรุงวิหารปฏิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมทนุบำรุงอาคารปฏิบัติธรรม

อันได้แก่ห้องปฏิบัติธรรม,ห้องสอบอารมณ์,ห้องพักรวม,ห้องพักเดี่ยว,ห้องครัว,ห้องน้ำและห้องสุขา

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ วัดบรมสถล(เพื่่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม)
ธนาคารกสิกรไทย (สาขายานนาวา) หมายเลขบัญชี 013-2-75833-6

ติดต่อสอบถามโทร.081-555-4009, 02-211-5149, Fax.02-211-4565
  ธรรมะจุลินทรีย์

ธรรมะจุลินทรีย์ ชีวีมีสุข รู้ทันความทุกข์ ปลุกสติสร้างปัญญา

ติดตามข่าวสารของกลุ่มธรรมะจุลินทรีย์ได้ที่เฟสบุ๊ค คลิกที่นี่

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Watdon.net

วัดบรมสถล(วัดดอน)นี้ เดิมทีมีแต่พระสงฆ์ชาวทวายจำพรรษาอยู่เป็นส่วนมาก โดยมีพระสงฆ์อาวุโสทำหน้าปกครองดูแลสืบต่อกันมา จนถึงสมัยพระอุปัชฌาย์จั่น รูปนี้ก็เป็นชาวทวายอีกเหมือนกัน ทำหน้าที่ปกครองวัดเป็นสมภารมานานช้า บรรดาศิษย์และชาวบ้านเรียกท่านว่าท่านใหญ่ เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทกุลบุตรทั้งชาวทวายและชาวไทย มีผู้เคารพเลื่อมใสมาก ถึงมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช 2462

 
กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน - 13 ส.ค.59 17:03 (1985)
กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เชิญคลิกที่นี่
ประวัติย่อวัดบรมสถล (วัดดอน) - 31 ก.ค.59 21:40 (1440)
เดิมเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 2340 เหตุที่คนทั้งหลายได้ขนานนามวัดแห่งนี้ว่า วัดดอน ก็เพราะว่าตั้งอยู่ในชัยภูมิที่สูง ในสมัยรัชการที่ 4 ได้ทรงพระกรุณาแปลงนามใหม่ให้เป็น วัดบรมสถล ซึ่งความหมายก็ยังคงไว้ดังเดิม สำหรับชื่อวัดที่ทรงพระกรุณาแปลงนามให้ใหม่นั้น เป็นชื่อที่เ.. อ่านต่อ..

สิ่งที่จัดเตรียมมาและงดนำมาในการปฎิบัติธรรม. - 20 ก.พ.54 15:23 (8989)
ระเบียบการปฎิบัติธรรมที่วัดดอน - 12 ก.พ.54 18:41 (8901)
ผู้เข้าอบรมต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนัก ณ สำนักงานวิปัสสนาและลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้โดยแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้เข้าอบรมต้องไม่วิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติให้โทษทุกชนิด ผู้เข้าอบรมต้องนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง.. อ่านต่อ..

FM 91.75 สถานีวิทยุธรรมะ - 13 ส.ค.52 22:49 (7234)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายธรรมะ และสาระน่ารู้ ได้ทางสถานีวิทยุชุมชน FM 91.75 โดย คณาจารย์วัดบรมสถล (วัดดอน) ยานาวา อาทิ - พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ - พระมหาพายัพ วุฑฺฒิญาโณ - พระพิเษฐ สุนทโล - พระบรรยาย นนฺทิโย - พระวิรัต นายโก - พระมหาสำเริง สมจิตโต วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา ๑๗.๐.. อ่านต่อ..

ความเป็นมาของการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอน ประวัติเจ้าอาวาสวัดดอน
ภาพกิจกรรม สรุป
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร
วิธีเจริญสมาธิ ใครควรปฏิบัติสมาธิ
ความหมายของสมาธิ บทนำ
บทความยังมีอีก เชิญคลิ๊ก !    

คำถามจากกระดานถามตอบ มาใหม่ ...
 • 0061 แบกหนัก ปล่อยเบา--หลวงพ่อชา สุภัทโท -- 21 ส.ค.60 14:04 [3]
 • 0060 ทำบุญวันพระ 17 มิ.ย.60 06:06 [1]
 • 0059 เมื่อเขามาชวนให้เราทุกข์ เราจะรับคำชวนหรือเปล่า 10 พ.ค.60 11:56 [0]
 • 0058 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช_5 กรกฎาคม 2521 15 ม.ค.60 19:25 [2]
 • 0057 เร่งทำความดี ขณะที่ยังทำได้ 10 ต.ค.59 22:25 [5]
 • 0056 นิพพานก็มีอยู่.... 28 ส.ค.59 21:57 [4]
 • 0055 ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบนั้นก็ยังมีเวลาปฏิบัติธรรม 21 ส.ค.59 21:13 [5]
 • 0054 ต้องการไปปฏิบัติธรรมที่กรุงเทพ 15 ส.ค.59 19:52 [4]
 • 0053 รายละเอียดการปฏิบัติธรรมของวัดดอนในแต่ละวันค่ะ 13 ส.ค.59 16:53 [1]
 • 0052 ประวัติเจ้าอาวาสวัดดอน 4 ส.ค.59 07:02 [5]


 • © Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.