อานิสงส์แห่งการสร้างวิหารปฏิบัติธรรม 9 ประการ

20 ก.พ.54 17:06 น. ผู้ชมจำนวน 606

อานิสงส์แห่งการสร้างวิหารปฏิบัติธรรม 9 ประการ

 อานิสงส์ในชาตินี้เพื่อตนเอง
1. ทำให้จิตใจเยือกเย็น ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา       

2. มีเพื่อนดี มีบริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้า ธุรกิจมั่นคง

3.ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล มีความอุดมร่มเย็นเป็นสุข

4.พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง

 อานิสงส์เพื่อคนอื่น
5. ได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฎฎะสงสาร ก้าวถึงฝั่งพระนิพพาน

6. ได้ให้ธรรมทาน และให้อโหสิกรรม

 อานิสงส์ในภพหน้า
7. มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบาก

8. มีสุคติโลกสวรรค์ในเบื้องหน้าแน่นอน

9. เลื่อนชั้นจิต ได้ภพภูมิที่ดียิ่งๆขึ้นไป


ข่าวอื่นๆ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 ณ วัดบรม..ตารางปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) ประจำปี 2..ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการปฏิบัติธรรมภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบ..คอร์สปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน (เช้าไ..ช่องทางรับข่าวสารจากวิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (..รายละเอียดเพิ่มเติมการฝึกสมาธิเบื้องต้นและประโยชน์จากการฝึกสมาธิขอเชิญร่วมทำบุญกองทุนต่างๆ ณ สำนักปฏิบัติธรรม ว..อานิสงส์แห่งการสร้างวิหารปฏิบัติธรรม 9 ประการขอเชิญร่วมทนุบำรุงวิหารปฏิบัติธรรมธรรมะจุลินทรีย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Watdon.net

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.