ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อเป็นค่าไฟฟ้า แสงสว่างในวิหารปฏิบัติธรรม

1 ส.ค.63 09:01 น. ผู้ชมจำนวน 75


ข่าวอื่นๆ

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อเป็นค่าไฟฟ้า แสงสว่างใน..กิจกรรมปฏิบัติธรรมเดือนกันยายน ณ วัดบรมสถล (วัด..ตารางปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) ยานนาวา ป..ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการปฏิบัติธรรมวีดีโอการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถ..ขอเชิญร่วมทำบุญกองทุนต่างๆ ณ สำนักปฏิบัติธรรม ว..ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาแผนที่วัดบรมสถล (วัดดอน)การฝึกสมาธิเบื้องต้นและประโยชน์จากการฝึกสมาธิช่องทางรับข่าวสารจากวิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล (..ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 ณ วัดบรม..

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.