ประวัติย่อวัดบรมสถล (วัดดอน)

31 ก.ค.59 21:40 น. ผู้ชมจำนวน 1440

เดิมเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 2340 เหตุที่คนทั้งหลายได้ขนานนามวัดแห่งนี้ว่า วัดดอน ก็เพราะว่าตั้งอยู่ในชัยภูมิที่สูง ในสมัยรัชการที่ 4 ได้ทรงพระกรุณาแปลงนามใหม่ให้เป็น วัดบรมสถล ซึ่งความหมายก็ยังคงไว้ดังเดิม สำหรับชื่อวัดที่ทรงพระกรุณาแปลงนามให้ใหม่นั้น เป็นชื่อที่เรียกกันยากโดยมากยังคงใช้ชื่อ วัดดอน ตามเดิม สาเหตุที่กลับมาใช้ว่า วัดบรมสถล ในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งก็เนื่องจากในปีพุทธศักราช 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ นำมาทอดถวายโดยในหนังสือที่ราชเลขาธิการได้ส่งมาถึงเจ้าอาวาสนั้นได้ใช้คำว่า วัดบรมสถล(วัดดอน) หาได้ใช้คำว่า วัดดอน อย่างเดียวไม่

หัวข้ออื่นๆ

ประวัติ วัดบรมสถล(วัดดอน)ประวัติย่อวัดบรมสถล (วัดดอน)ประวัติเจ้าอาวาสวัดดอนบารมีธรรมพระพรหมโมลี

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.